CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

Salutació

Benvolguts socis, sòcies i qualsevol persona que tingui a bé llegir aquestes línies de salutació que obren les portes telemàtiques del Club de Tennis Urgell de Lleida.

L'Urgell avança en ple segle XXI i aposta per un gir en què la participació ha de ser el valor afegit en totes i cadascuna de les activitats del club.
Sabem que un club esportiu és un contenidor de valors que cal equilibrar a la perfecció en termes d'esport, competició, d'educació, excel·lència, convivència, relació intergeneracional, conciliació de la vida familiar i el temps de lleure, generació d'oportunitats, però també com espai de descans i desconnexió.

Les persones que actualment estan vinculades al Club Tennis Urgell de Lleida, i igualment qualsevol persona que vulgui formar part de la nostra comunitat, han de saber que som una entitat de valors i que aquesta és la nostra bandera.

Esperem saber connectar l'Urgell amb Lleida i la vida sociocultural i esportiva de la ciutat. Però per damunt de tot, esperem que puguem conjugar amb intel·ligència i sensibilitat els èxits competitius, els reptes del dia a dia i la cohesió entre totes les persones que "som de l'Urgell".

Endavant, benvinguts al Tennis Urgell!

Blanca Nos Tomàs
Presidenta