Als no socis se'ls facturarà via domiciliació bancària
Omplir obligatòriament els NO SOCIS
Autoritzo que es captin Imatges (fotos, vídeos, etc) del menor durant la realització de les activitats de l'Escola de Pàdel i a la seva exposició en l’àmbit del club i en els mitjans de comunicació.
He llegit i accepto la política de privacitat i de protecció de dades
Informació important:

La llicència federativa de la FCP serà obligatòria per tots els/les alumnes de l'Escola de Pàdel, éssent el Club de Tennis Urgell l'encarregat de tramitar-la. Aquesta te un caràcter anual, de gener a desembre o quatrimestral, de setembre a desembre.

Tarifa de preus 2020: 

Junior (17-18 anys) 33€ anual
Infantil (fins 16 anys) 29€ anual
Quadrimestral menors (set-oct-nov-des) 19€

Setmanal 11€  per competir (només es pot tramitar una vegada a l’any, si posteriorment vol treure’s la llicencia anual, haurà d’abonar la totalitat d’aquesta/ vàlida nomès pels tornejos, no campionats de Catalunya)