• Recordeu que és obligatori omplir els camps que portin *
  • Si als SERVEIS no trobeu l'opció desitjada, recordeu que podeu moure a dalt i a baix la barra gris situada al lateral dret de cada servei
Només si es vol que es passi el rebut pel banc. Obligatori NO SOCIS
Si no ets soci, indica'ns de quina promoció et vols beneficiar
PLACES EXAHURIDES del 20 al 24 de juliol!!!
Aquest servei es podria donar amb autobús i/o amb la furgoneta del club si fos necessari
Marca-ho si necessiteu deixar al vostre fill/a les 8:00 al club
Com pare/mare/tutor autoritzo que es captin Imatges (fotos, vídeos, etc) del menor durant la realització de les estades i a la seva exposició en l’àmbit del club i en mitjans de comunicació.
Respondre Si ó No. En cas afirmatiu, a quins medicaments?. Observacions/detall/tractament en cas d'urgència
Sí o No. En cas afirmatiu, a quins aliments?. Observacions/detall/tractament en cas d'urgència
Sí o No. En cas afirmatiu, a quins aliments?. Observacions/detall/tractament en cas d'urgència
Sí o No. Requereix medicació, tractament per controlar els símptomes? Descripció
Sí o No. Requereix medicació, tractament per controlar els símptomes? Descripció
Sí o No. En cas afirmatiu, a quins? Sí o No. Requereix medicació, tractament per controlar els símptomes? Descripció
Sí o No. En cas afirmatiu, requereix medicació, tractament per controlar els símptomes?
Sí o No. Requereix medicació, tractament per controlar els símptomes? Descripció
  • Us recordem que, per considerar-vos inscrits heu de portar-nos una fotocòpia del CATSALUT del vostre fill/a. Si la vàreu portar l'any passat, no serà necessari.
  • La Direcció Esportiva es reserva el dret d'anul·lar qualsevol setmana si no hi ha un nombre mínim d'inscrits

*Per veure la política de privacitat fes click AQUI