CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
D'acord amb el que estableix l'article 13 dels vigents Estatuts del Club Tennis Urgell de Lleida, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper divendres 16 de febrer de 2018 a les 19.30 hores, en primera convocatòria, i a les 20.00 hores, en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del passat 31 de març de 2017.
2.- Presentació de la nova Junta.
3.- Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic de 2017.
4.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per l'exercici econòmic de 2017.
5.- Informe presidència.
6.- Valoració propostes dels socis.
7.- Precs i preguntes.