CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
El proper divendres 28 de maig, el Club Tennis Urgell celebrarà la seva Assemblea General Ordinària a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria amb els següents punts en l'ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del passat 18 d'octubre de 2019.
2.- Informe de presidència.
3.- Presentació i aprovació, si s'escau, de les liquidacions dels exercicis econòmics de 2019 i 2020.
4.- Petició a l'Assemblea General perquè autoritzi a la Junta Directiva a:
a) Disposar dels diners del préstec concedit per ICF per un import de 50.000 euros, per inversions.
5.- Petició a l'Assemblea General perquè autoritzi a la Junta Directiva a:
a) Sol·licitud de préstec a entitat financera per un import nominal de 75.000 euros, i en cas de concedir-se, formalitzar i disposar, per projecte d'obres de millora de les instal·lacions del club.
b) Presentació i aprovació, si s'escau, de cadascuna de les següents fases a executar del projecte d'obres de millora de la zona del pàrquing de pedres.
6.- Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici econòmic de 2021.
7.- Presentació i aprovació, si s'escau, de la creació de la quota Carnet Jove i Carnet Universitari.
8.- Presentació i aprovació, si s'escau, de l'arrendament parcial de instal·lacions per una escola de formació professional esportiva.
9.- Propostes dels socis.
10.- Precs i preguntes.

CAL INFORMAR D'ASSISTÈNCIA FINS A 24 HORES ABANS DE L'INICI DE L'ASSEMBLEA MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC A secretaria@tennisurgell.com i/o físicament a les oficines del Club.