CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL TENNIS URGELL I LA FUNDACIÓ ASPROS

 

El Tennis Urgell i la Fundació Aspros han signat un conveni en virtut del qual ambdues parts estableixen les bases per col·laborar en diferents projectes i iniciatives, fent difusió de les activitats que es derivin d’aquesta unió d’esforços.

Així, el club cedirà un cop a l’any de les seves instal·lacions a Aspros, concretament algunes pistes de pàdel i de tennis, així com el camp de futbol, durant un matí de 10 a 13 hores. També es proposaran activitats grupals adreçades a grups de la Fundació Aspros, de gimnàs o algun altre esport, de forma setmanal i establint un preu accessible a les persones ateses a la Fundació, com també altres possibles accions que portin associada la imatge d’ambdues entitats i que ajudin a desenvolupar i difondre la tasca d’aquestes.

Per la seva part, la Fundació Aspros es compromet a col·laborar en forma de voluntariat en alguna activitat puntual, com el dia del soci, dinamitzant una activitat de jocs tradicionals. També facilitarà gent de pràctiques per a la contractació, per part del CT Urgell, d’alguns  treballadors/es amb discapacitat, mitjançant la coordinació amb el Servei Activa’t.