CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

L’Assemblea Extraordinària del Club Tennis Urgell celebrada aquest dimarts va aprovar ahir la declaració com a Entitat d’Utilitat Pública, una qualificació que, al parer dels socis que hi van votar favorablement, resultarà altament beneficiosa per al club.

Aquesta declaració suposa un seguit de drets i obligacions per al CT Urgell. Entre els primers, figura el dret d’esmentar aquesta qualificació en qualsevol document al costat del seu nom, a més de gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals d’acord amb la normativa en cada cas. Pel que fa a les obligacions, el club haurà de rendir comptes anualment i presentar una memòria descriptiva anual d’activitats al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que aquesta memòria anual d’activitats ja es fa actualment, de manera que la seva presentació no implicarà cap modificació en el funcionament normal del club, i que es resumeix en que l’activitat o diferents activitats que es facin en el club no estiguin restringides exclusivament a beneficiar els associats o un col·lectiu concret de professionals o ciutadans que en són els destinataris, sinó que està oberta a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i característiques exigides pel club i per cada tipus d’activitat.

En aquest sentit, cal recordar que en aquest moment el CT Urgell alberga les escoles municipals de tennis obertes a tots els nens que, sense ser de cap club, practiquen tennis amb aquesta fórmula; té també un conveni amb la UdL, que permet als estudiants practicar esports com ara pàdel i tennis; organitza campionats com l’Albert Costa, el de Cadira de Rodes, l’Aniversari, el de Nadal i els diferents campionats de pàdel en els que es pot inscriure qualsevol jugador de qualsevol club o extern; compta amb 

fórmules com l’Experience i diferents promocions durant l’any perquè els no socis puguin conèixer el club per un temps limitat i altres fórmules perquè nois i noies que no son sòcies puguin formar part de l’Escola del Tennis Urgell amb les condicions que es van marcant.

Per tant, totes aquestes activitats, i moltes mes de caràcter solidari i de relació amb la societat, fan que aquesta condició es compleixi amb escreix, de manera que no suposa cap alteració en el funcionament normal del club, mentre que els beneficis que se’n deriven són importants a nivell econòmic. També cal remarcar que el club compleix sobradament amb la condició que exigeix que amb la plantilla de personal actual i altres, com podria ser el voluntariat en determinades activitats, s’acredita que es disposa dels mitjans personals i materials adequats, així com d’una organització idònia, per garantir el compliment dels fins estatutaris de la entitat.

A tall d’informació addicional, cal recordar que en els últims dos anys el CT Urgell va aconseguir estar exempt del pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI), que és un impost sobre els terrenys de propietat que reben els ajuntaments però que es regula sobre normativa de l’Agencia Tributaria. En aquest dos últims anys, el pagament d’aquest impost representava per al club més de 16.000 euros anuals. Aquest fet va ser possible gràcies a que es va aconseguir que l’Agencia Tributaria considerés el CT Urgell com una entitat que entrava en l’apartat d’entitats que podien acollir-se a l’exempció pel fet de que era un club depenent d’una federació esportiva.

El club va defensar aquesta interpretació durant dos anys, però la seva posició va ser rebatuda, tot i que, finalment, l’Agencia Tributaria va canviar el criteri d’aquesta interpretació i va negar el certificat que acredita el CT Urgell com beneficiari d’aquesta exempció. Amb la declaració d’Entitat d’Interès Públic, el CT Urgell evitarà estar pendent d’interpretacions a l’hora de ser classificat i comptarà amb aquesta qualificació mentre sigui entitat d’interès públic.