CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

Benvolguts socis i sòcies,

 

Ens alegra comunicar-vos que a partir del proper dilluns 18 de maig, el Club Tennis Urgell tornarà a reprendre la seva activitat seguint una sèrie de MESURES I ACCIONS ESPECÍFIQUES per a l’obertura del les nostres instal·lacions.

A continuació us enviem el Protocol d’Actuació Específic (P.A.E) que s’ha elaborat per la Fase 1.

 

Aquestes mesures s’aniran revisant setmanalment, modificant-les en funció de l’evolució del COVID-19 i els procediments establerts per les autoritats sanitàries competents.

 

FASE 1

Obertura del Club segons FASE 1 de desescalada definida pel Govern Central.

 • En aquesta primera fase s’obriran exclusivament les pistes de tennis, les pistes de pàdel i l’Oficina Esportiva del club. La resta d’instal·lacions romandran tancades i precintades sense possibilitat d’accés.
 • Horari de dilluns a divendres de 10:00 h a 22:00 h i caps de setmana de 9:00 h a 22:00 h.
 • Només podran accedir al Club els  socis titulars i els socis familiars (beneficiaris) que tinguin reserva prèvia per jugar a: Tennis individual i Pàdel individual.
 • Els socis menors de 14 anysnomés podran jugar amb un soci major d’edat o un entrenador.
 • No podranjugar ni accedir al Club els convidats de soci durant aquesta primera fase.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment(a través de la pàgina web del Club i/o l’aplicació mòbil) o per telèfon al 973234037, però mai presencialment. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00.
 • La Direcció Esportiva serà qui permetrà l’accés als socis als equipaments esportius sempre que es comprovi que tenen reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes en el Protocol d’Actuació del Club (venir canviats, etc.).
 • La Direcció Esportiva del club estarà a disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les obligacions higièniques i sanitàries, que també estaran exposades en llocs visibles del Club.
 • La primera vegada que es jugui en aquesta fase, els jugadors i jugadores hauran de signar el “Compromís de Responsabilitat per a l’ús d’instal·lacions” i entregar-lo a l’Oficina esportiva. Els menors de 18 anys ho hauran de portar signat pel pare, mare o tutor.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de COVID-19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida l’entrada al Club.
 • Podreu adquirir pilotes a la màquina expenedora situada al lloc habitual. Feu ús del dosificador de gel hidroalcohòlic situat al seu costat.

 

Reserva de pistes

 • En aquesta primera fase només es podran jugar partits individuals.
 • L’accés al Club serà exclusiu per als socis/es amb reserva de pista. No es podrà accedir fins 15 minuts abans de l’hora de reserva.
 • Cada soci podrà realitzar un màxim d’una reserva on-line de tennis i una de pàdel cada tres dies (dia en curs + 2).
 • No es podrà fer una nova reservafins que no s’hagi consumit l’anterior.
 • En el cas de disposar d’una reserva i no poder presentar-se, caldrà avisar al Club 3 hores abans. En cas contrari, els socis implicats no podran fer cap més reserva durant els següents 7 dies.
 • Les reserves de pista seran d’una hora,però, el temps de joc es reduirà a 50 minuts per tal de fer tasques de manteniment.

 

Tennis i pàdel

 • S’haurà de venir vestit amb roba esportiva des de casa.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i en acabar de jugar. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Intenteu no tocar ni els objectes ni el material de la pista, com per exemple tanques, portes, cadires, xarxa, etc.
 • Porteu la vostra pròpia beguda i tovallola, no les compartiu.
 • Els canvis de camp s’hauran de fer pel costat oposat al company de joc.
 • Eviteu la salutació final.
 • Es recomana desinfectar les pilotes, raquetes i pales després de jugar.
 • Recordeu que no podreu fer ús dels vestidors per dutxar-vos. Intenteu estar el mínim temps possible al club després de jugar.

 

 Vestidors

 • En aquesta primera fase només es podrà accedir als vestidors per recollir el material de les taquilles (raquetes, sabatilles…). En finalitzar el joc NO es podrà tornar a deixar.
 • Es limitarà l’aforament del vestuari a una sola persona.
 • No es permetrà, en cap cas, canviar-se i no es podran fer servir ni les dutxes, ni les saunes, ni els serveis. Tots aquests espais romandran tancats i precintats.

 

Altra informació rellevant

 • El gimnàs, les sales de jocs, les sales socials i la ludoteca romandran tancadesi no es permetrà l’accés al soci.
 • Tampoc es podrà fer ús del parc infantil.

L'Urgell s'adapta a les noves normatives!

Per tal de poder reservar pista per mitjà de l'aplicació mòbil i la web, caldrà que us registreu a l'aplicació i que seguiu les instruccions del document d'accés a l'oficina virtual, i introduir el codi del nostre club.
En cas que no us deixi registrar de manera correcta, caldrà que envieu un mail a secretaria@tennisurgell.com i indicar:

Nom
Cognom 1
Cognom 2
DNI
Telèfon
Adreça de correu a introduir.