CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

Una assegurança de vida …...per a què l’hem de contactar?

 

Sabem poques coses d’una assegurança de vida. La majoria es contracten per l'obligació que imposen les entitats bancaries als seus clients abans de formalitzar un crèdit. Llavors per a qui fem aquesta assegurança? pel banc?

 

Gairebé el 80% de la població desconeix quina seria la prestació social que rebria la seva família en el cas que es produís una desgracia personal.

 

El primer que cal dir és que una assegurança de vida cobreix el risc de defunció i d’ invalidesa de l'assegurat tant per malaltia com per accident, i tant dins com fora del treball.

 

En segon terme, que el preu de l’assegurança depèn de tres factors:

  • L'edat de l'assegurat.
  • El capital que desitja o necessita assegurar.
  • De la professió que desenvolupa l’assegurat.

 

Per a  què serveix?

Per garantir l'estabilitat econòmica de la família en cas de defunció o invalidesa de l'assegurat

 

Quin capital ha d'assegurar?

 

El suficient per perllongar en el temps el nivell de vida de la família, i per tant tenir els suficients recursos per fer front a totes aquelles despeses necessàries: hipoteca, educació dels fills, comunitat, llum, manutenció, vestir, etc.

 

Requisits per contractar una assegurança de vida?

 

Tenir bon estat de salut (en base al capital assegurat que contractem caldrà respondre un qüestionari de salut i/o passar una revisió mèdica).

Ser menor de 65 anys.

 

Recordi, l'assegurança de vida és un benefici, no una càrrega. Només en l’any 2013 l'assegurança de vida va cobrir la defunció de 55.000 persones, que van suposar unes indemnitzacions d'1,7 milions d'euros, segons dades de la Memòria Social de l’assegurança d'aquest any. Cada família va rebre una indemnització mitjana de 31.800 euros, no és molt, segurament perquè la majoria de les persones no van sol·licitar l'assessorament d'un mediador d'assegurances per valorar adequadament l'impacte que la defunció o la invalidesa podia suposar a la seva família.

 

Per cert, des de l’any 2005, Espanya compta amb un Registre públic de Contractes d'Assegurances amb Cobertura de Defunció, depenent del Ministeri de Justícia. Allí es facilita informació als ciutadans sobre si el familiar mort tenia subscrita alguna assegurança de vida.

 

El nostre consell és:  Deixeu-vos assessorar per un mediador d’assegurances professional, no pel vostre banc.

 

Urquía & Bas, és patrocinador del Club Tennis Urgell