CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
  • Carles Coll i Jaume Terradellas seran els caps de cadascuna de les parcel·les
  • Es reforçarà la preparació física amb Raúl González i la gestió administrativa amb Pau Valderrama, i es potenciarà la implementació de les noves tecnologies.
  • La previsió és incrementar el nombre d’alumnes i també es volen potenciar els esdeveniments socials.

 

El Club Tennis Urgell introduirà a partir d’aquest nou curs un seguit de canvis en les directrius de les seves escoles de tennis i pàdel, tot plegat mitjançant un projecte que suposa una major aposta pel seguiment, per la professionalitat i pel rigor, tant en l’àmbit esportiu com a nivell de gestió.

Les dades actuals de les escoles mostren que hi ha 160 alumnes en la de tennis i 70 en la de pàdel. Es compta amb 13 tècnics, a més de 9 equips absoluts de tennis (un absolut, un de veterans i 7 juvenils masculins i femenins) i 8 de pàdel (7 absoluts i un de veterans).

Amb l’objectiu d’anar guanyant pes en el nombre d’alumnes i la qualitat de les seves classes, des de la junta directiva s’ha volgut implementar un nou projecte esportiu en el qual les dos branques, tennis i pàdel, col·laboraran estretament amb una base comuna i mitjans i estructures similars, tot i que a la vegada independents. Aquestes estructures estaran encapçalades per sengles coordinadors, que seran, en el cas del tennis, Carlos Coll, que ja porta temps treballant al club, i en el del pàdel, Jaume Terradellas, una persona que s’incorpora enguany a l’organigrama i que compta amb una àmplia experiència.

A la tasca d’aquests també hi cal afegir la introducció d’un preparador físic, Raúl González, amb la qual cosa també es vol potenciar aquesta parcel·la. De la mateixa manera, en tots dos casos (tennis i pàdel) es vol donar un nou impuls a l’àrea d’esdeveniments socials, i serà tasca conjunta de totes les parts elaborar un calendari esportiu per a tot l’any, dissenyar el pla de competició, organitzar els cursos, supervisar la formació dels tècnics i tenir cura de la gestió dels tornejos i del seguiment dels alumnes en les competicions.

Durant tot aquest procés s’hauran d’anar introduint, a més, les noves metodologies de treball, així com aquells aspectes nous que siguin planificats, com per exemple donar la formació necessària al personal sobre el funcionament de la nova metodologia i tècniques i sobre els continguts dels objectius anuals de l’escola, ajustar la metodologia per la mesura dels indicadors, i identificar oportunitats de millora.

A més, des de la direcció del club es farà un seguiment i una avaluació sobre el funcionament efectiu de l’escola amb la finalitat de mesurar el grau d’acompliment dels objectius i procediments de treball, així com introduir, si cal, els ajustos i modificacions necessaris pel correcte funcionament de l’escola.

Les tutories personalitzades a nivell d’alumne seran també una constant, per tal de copsar de primera mà si l’evolució i els resultats es corresponen amb els objectius marcats.

De la mateixa manera, i com a reforç de tot allò explicat fins ara, es considera imprescindible reforçar la gestió administrativa de l’escola amb una nova figura de suport en aquest àmbit, que recaurà en la persona de Pau Valderrama. En aquest sentit, però estretament relacionat amb tot els altres aspectes comentats, hi ha com objectiu prioritari la implantació de les noves tecnologies a l’escola, com a mitjà absolutament necessari per a poder tenir el control de tot plegat.

Óscar Villaverde, president del Club Tennis Urgell: “dins el full de ruta de la Junta Directiva la secció esportiva ja tenia un pes important des dels inicis. Ha estat ara, després de veure que la nostra entitat es va recuperant en l’apartat econòmic, un dels puntals del projecte era construir una nova escola de tennis i pàdel on no només es basi en la competició i els resultats, sinó la formació com a persones i el gaudi de totes i tots les noies i nois que apostin per la nostra metodologia. Amb aquest nou projecte volem aconseguir una escola diferent, de referència, de qualitat i sense aglomeracions, on el més important es que els nens i nenes s’ho passin d’allò més bé en cada una de les classes amb els nostres diferents professionals en un entorn natural i amb diferents espais per la pràctica del joc i l’esport”.