CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

CLUB TENNIS URGELL, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

Aquestes dades seran tractades en un fitxer degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb allò establert en la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries perquè el CLUB TENNIS URGELL pogués I) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies del CLUB TENNIS URGELL, per la present ressenyades, CLUB TENNIS URGELL informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades són de necessari complementació.

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, mitjançant la indicació, facilitació, o introducció d’aquestes dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a CLUB TENNIS URGELL perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment, així com perquè realitzi les següents activitats i/o accions, tret que indiqui el contrari en contractar o subscriure qualssevol producte i/o servei de CLUB TENNIS URGELL o a resultes d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

 – L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat esportiva del CLUB TENNIS URGELL

– L’enviament de comunicacions informatives o comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de CLUB TENNIS URGELL, iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

– La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per CLUB TENNIS URGELL -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de CLUB TENNIS URGELL amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no anés subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual i/o comercial.

 

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CLUB TENNIS URGELL segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

Així mateix, CLUB TENNIS URGELL es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert en el Reglament de Mesures (RD 1720/2007).

 Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions informatives i/o comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a administracio@tennisurgell.com o mitjançant carta a CLUB TENNIS URGELL, Partida Balàfia, núm. 71 (CP.25196) Lleida.

 

El CLUB TENNIS URGELL no oferirà la cessió de de dades a tercers.