CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
Carlos Coll i la resta de l'equip tècnic de SLAM, és qui gestiona la secció de tennis del Club tennis Urgell.