Es faran categories segons nivells, sempre condicionat al nombre d'inscripcions