CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
Avís legal o condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),  CLUB TENNIS URGELL informa que és titular del lloc web http://www.tennisurgell.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, CLUB TENNIS URGELL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és CLUB TENNIS URGELL, amb CIF G25013509 i domicili social a PARTIDA BALAFIA, 71 25196 LLEIDA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: club@tennisurgell.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de TENNIS URGELL atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CLUB TENNIS URGELL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CLUB TENNIS URGELL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CLUB TENNIS URGELL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CLUB TENNIS URGELL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CLUB TENNIS URGELL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CLUB TENNIS URGELL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CLUB TENNIS URGELL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

CLUB TENNIS URGELL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CLUB TENNIS URGELL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per CLUB TENNIS URGELL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB TENNIS URGELL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, CLUB TENNIS URGELL  informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: club@tennisurgell.com

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a CLUB TENNIS URGELL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que CLUB TENNIS URGELL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CLUB TENNIS URGELL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB TENNIS URGELL. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CLUB TENNIS URGELL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ CLUB TENNIS URGELL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CLUB TENNIS URGELL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CLUB TENNIS URGELL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CLUB TENNIS URGELL té el seu domicili a Lleida, Espanya.